Tu ai angajați care absentează nemotivat de la locul de muncă? Află cum poți sancționa aceste abateri conform Codului Muncii.

Publicat de Alexandra Boicu pe

Lipsa angajatului fără un motiv întemeiat de la locul de muncă constitutie o absență nemotivată ceea ce crează o situație aparte față de zilele de concediu fără plată. Absențele nemotivate trebuie înregistrate în ReviSal în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data absentării.
Conform Codului Muncii, într-o astfel de situație, angajatorul este nevoit să demareze procedura de cercetare disciplinară pentru a stabili caracterul nemotivat al absențelor unui salariat de la locul de muncă. În acest sens, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii.
Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin. (2) al art. 251 din Codul Muncii fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În cazul în care salariatul se prezintă la cercetarea disciplinară și formulează apărări, angajatorul va aprecia dacă va respinge apărarile sau le va considera apte să justifice absența de la locul de muncă.
Dacă salariatul nu se prezintă la cercetare fără un motiv obiectiv sau se prezintă dar nu formulează apărări sau angajatorul respinge apărările acestuia, angajatorul poate aplica sancțiunea disciplinară în conformitate cu prevederile art. 250 din Codul Muncii .
Potrivit art. 248 din Codul Muncii, sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt:
  • avertismentul scris;
  • retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzator funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
  • reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
  • reducerea salariului de bază și/sau, după caz, a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
  • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta.
Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin decizia angajatorului emisă în formă scrisă.
Art. 250. – Angajatorul stabileste sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
  • împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
  • gradul de vinovăție a salariatului;
  • consecințele abaterii disciplinare;
  • comportarea generală în serviciu a salariatului;
  • eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta;
Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
Ce informații trebuie să conțină decizia de sancționare?
În decizie se cuprind în mod obligatoriu următoarele aspecte:
• descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
• precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
• motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
• temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
• termenul în care sancțiunea poate fi contestată;
• instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.
Atenție !
Absențele nemotivate de la muncă și concediile fără plată sunt scăzute din vechimea în muncă.
Pentru perioadele de absență, angajatorii nu vor fi obligați să plătească salariul și contribuțiile sociale ale angajatului.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.