Venituri din cedarea folosinței bunurilor

Publicat de Florela Blidariu pe

Potrivit art. 83 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, veniturile impozabile din cedarea folosinţei bunurilor se definesc astfel:
      1.  Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt acele veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei asupra bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente.

      2.  Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, aceste venituri se califică în categoria veniturilor din activităţi independente şi se supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. Președintele A.N.A.F. emite ordin în aplicarea acestei reglemenări.

    2^1. Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea (modificare adusă prin Legea 296/18.12.2020) .

     3.  Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietar din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv.

     3^1.  Închirierea în scop turistic de către proprietarii camerelor situate în locuințele proprietate personală, altele decât cele care se constituie în structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice, reprezintă oferirea posibilității de ședere pentru o perioadă de minimum 24 de ore și maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătorește în scop turistic în afara mediului său obișnuit de viață.

      4.  În categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor sunt cuprinse şi cele realizate de contribuabilii prevăzuţi la alin. (3) care, în cursul anului fiscal, obţin venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de 5 camere de închiriat, situate în locuinţe proprietate personală. De la data producerii evenimentului, respectiv de la data depăşirii numărului de 5 camere de închiriat, şi până la sfârşitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizează în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activităţi independente.

     5.  Veniturile obţinute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare între 1 și 5 camere inclusiv se determină pe baza normei anuale de venit. In cazul în carein cursul anului se depaseste numarul de 5 camere inchiriate, incepand cu anul urmator acestea se incadreaza la venituri din activitati independente pentru care venitul net  se determina in sistem real conform modificarilor aduse prin Legea 296/2020.

Veniturile obținute de persoanele fizice din chirii din România sunt venituri impozabile, astfel că cel care le încasează este obligat să le declare la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin intermediul declarației unice, și să plătească obligațiile fiscale aferente. Orice contract nou de închiriere sau orice modificare/reziliere a unui contract existent trebuie notificat la A.N.A.F. în termen de 30 de zile prin depunerea unei declarații unice sau rectificative privind venitul estimat a fi realizat în anul curent. Pentru contractele în derulare, termenul de depunere a declarației unice este 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului . Prin declarația unică se declară veniturile realizate efectiv într-un an fiscal, precum și veniturile estimate pentru anul următor.

În principiu, obligații similare se aplică și în cazul rezidenților fiscali români care obțin venituri din chirii din străinătate. În acest caz însă, trebuie să se țină cont și de țara din care se obține venitul, dar și de prevederile convențiilor de evitare a dublei impuneri, dacă există.

Contribuabilii care obțin astfel de venituri  se încadrează în categoria persoanelor obligate la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS)și achită contribuția dacă valoarea venitului net anual impozabil (cumulat și cu alte venituri nete extra-salariale) depășește plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, în 2021 plafonul anual este de 27.600 de lei, corespunzător unui salariu minim de 2.300 de lei/lună. În acest caz, cota aplicabilă este de 10% din plafonul menționat.

Impozitul pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor pentru proprietarii persoane fizice, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  este 10% la venitul net stabilit ca diferență între venitul brut și cota forfetară de cheltuieli de 40%.În situația arătată mai sus, dacă se depașește numărul de 5 contracte la sfârșitul anului, veniturile realizate se încadrează la activități independente și venitul net se dermină ca diferență între venitul brut și cheltuielile aferente la care se aplică cota de impozit de 10%. De menționat că începând cu veniturile realizate în anul 2021, dacă chiria este stabilita în valută, pentru determinarea venitului impozabil se ia cursul mediu anual( Legea 296/2020).


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.