Zilele pentru supravegherea copiilor în regim de muncă la domiciliu sau telemuncă

Publicat de Florela Blidariu pe

În ceea ce priveşte acordarea de zile pentru supravegherea copiilor, conform Legii 19/2020, un părinte care îndeplineşte toate condiţiile poate să solicite acest lucru.

Conform art. 1 alin. (1) din Legea 19/2020 modificată prin OUG 30/2020, se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

Prevederile alin. (1) se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au copii cu vârstă de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Părinţii cărora locul de muncă le permite munca la domiciliu sau telemunca pot solicita modificarea temporară a locului de muncă.

În cazul în care se optează pentru munca la domiciliu, decizia de modificare sau actul aditional, după caz, a contractului individual de muncă va conţine elementele specifice, în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului, în conformitate cu prevederile art. 108-110 din Codul Muncii, se face prin acordul părţilor, cu precizarea în mod expres în decizia sau, după caz, în actul adiţional de modificare a locului de muncă, a următoarelor elemente:

 • faptul că salariatul lucrează de la domiciliu;
 • perioada în care se aplică această măsură;
 • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului sau şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
 • obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

Desfăşurarea activităţii prin telemuncă, se face în urma încheierii unui act adiţional la contractul individual de muncă, atunci când îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine salariatul presupune folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Actul adiţional se înregistrează în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor şi trebuie să cuprindă:

 • precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemunca;
 • perioadă şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
 • locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi;
 • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
 • modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
 • responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
 • obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei – datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 • condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemunca.

Conform Codului muncii cu modificările şi completările ulterioare, salariatul cu munca la domiciliu sau telemuncă se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege şi prin contractele colective de muncă aplicabile salariaţilor al căror loc de muncă este la sediul angajatorului. Prin contractele colective de muncă şi/sau prin contractele individuale de muncă se pot stabili şi alte condiţii specifice privind munca la domiciliu, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.