COASIGURAREA. Ce presupune pentru angajat şi angajator?

Publicat de Alexandra Boicu pe

Potrivit Ordinului nr. 581/2014, persoanele asigurate la sănătate în sistemul public au posibilitatea de a lua în întreţinere membrii ai familiei: soţul, soţia sau părinţii care nu realizează venituri proprii. Aceştia din urmă dobândesc calitatea de coasiguraţi şi vor avea acces la aceleaşi servicii medicale precum o altă persoană asigurată în acest sistem. Copii minori şi chiar şi cei cu vârsta între 18 şi 26 de ani, dacă îşi continuă studiile, sunt asiguraţi automat în sistemul de sănătate fără ca aceştia să fie nevoiţi să plătească contribuţia.

Contribuţia plătită lunar către Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate este singura garanţie că puteţi beneficia de toate facilităţile medicale din sistemul public de asigurări de sănătate. Sunt totuşi şi situaţii, deloc puţine, în care legea îi permite unei persoane să devină asigurată, chiar dacă nu plăteşte această contribuţie.

Este vorba despre persoanele fără venituri declarate şi care au în familie o persoană care plăteşte această contribuţie. În cazul în care un asigurat doreşte să-şi asume responsabilitatea pentru coasigurarea unei rude (mamă, tată, soţ, soţie – n.r.) fără venituri, acesta trebuie să dovedească faptul că are venituri şi că plăteşte asigurarea către Fond.

Ce trebuie să facă asiguratul care vrea să ia în întreţinere soţul/soţia/ sau un părinte?

Potrivit art. 12 din Ordinul nr. 581/2014, angajatul trebuie să pregătească o documentaţie pe care să o prezinte angajatorului sau, din această documentaţie fac parte următoarele acte:

  • declaraţie pe propria răspundere a salariatului prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă;

  • copia actului de identitate al persoanei coasigurate;

  • copia actului care atestă relaţia de rudenie între salariat şi coasigurat (certificat de căsătorie; certificat de naştere; etc);

  • o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii.

Ce trebuie să facă angajatorul?

Documentele primite de la angajat în vederea coasigurării unui membru al familiei se vor arhiva la dosarul de personal.

Pe de altă parte, angajatorul este obligat să completeze şi să declare prin formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate” la secţiunea “Detalii CO- Asiguraţi” datele cu privire la coasiguraţii angajatului (nume/prenume şi CNP).

Casele de asigurări au obligaţia de a îndeplini orice demers legal potrivit domeniului lor de competență, astfel încât accesul asiguraţilor la pachetul de servicii medicale de bază să nu fie împiedicat de procesul de eliberare a adeverinţelor de asigurat.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.