Certificatul EORI – Număr de Înregistrare și Identificare a Operatorilor Economici –

Publicat de Florela Blidariu pe

Numărul EORI -Numărul de Înregistrare şi Identificare a Operatorilor Economici este un număr unic în Comunitatea Europeană atribuit de catre  autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate, din statele  membre, operatorilor economici şi altor persoane interesate. Utilizarea acestuia se face  începând cu 1 iulie 2009 la toate operaţiunile vamale, care se deruleaza pe întreg teritoriul Uniunii Europene.       

Atribuirea acestui numar se face pentru a servi drept referință comună în relaţiile cu autorităţile vamale de pe teritoriul Comunităţii, precum şi pentru schimbul de informaţii între acestea sau alte autorități.
 
Obligativitatea obținerii certificatului EORI – Persoanele în cauza sunt:

1. operatorii economici – persoanele care desfașoară  activităţi de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor, care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii);
2. persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.

În cazul în care un operator economic, care nu este stabilit pe teritoriul vamal comunitar nu are număr EORI, acesta trebuie să fie înregistrat de către autoritatea desemnată a statului membru în care realizează pentru prima dată una dintre activităţile următoare: intrări și ieșiri pe teritoriul Comunității; administrarea unei magazii pentru depozitare temporară;

Este recomandat ca operatorii economici care nu sunt stabiliţi în Comunitate să depună cerere pentru acordarea numărului EORI înainte de a realiza una din operaţiunile enumerate mai sus.

În România, autoritatea competentă cu înregistrarea şi atribuirea numerelor EORI este Direcţia Generală a Vămilor. Numerele EORI vor fi solicitate la direcţiile regionale vamale în a căror rază de competenţă teritorială îşi au sediul/sunt stabilite sau, în cazuri excepţionale, la birourile vamale de frontieră. În vederea atribuirii numărului EORI, persoana interesată are obligaţia de a depune o cerere de înregistrare.

Cererea se completează şi imprimă în/din aplicaţia naţională EORI. Această aplicaţie este disponibilă pe site-ul autorităţii vamale române. Aceasta cerere completată va fi insoțită de documente justificative:
1. certificatul de înregistrare al operatorului economic eliberat de ORC;

2. certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, emis de Ministerul Finanţelor Publice;

3. documente, din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual;

4. cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.

Structura numărului EORI stabilită de către Comisia Europeană este formată dintr-un identificator al statului membru care atribuie numărul (codul de ţară ISO alfa 2, format din două caractere alfabetice), urmat de un identificator naţional unic al statului membru (format din maximum 15 caractere alfanumerice).
• “RO” reprezintă codul de ţară al României, iar
• “1234567890ABCD” reprezintă numărul atribuit de către autoritatea vamală din România.

În România s-a stabilit ca numărul unic naţional folosit în structura numărului EORI, în cazul persoanelor juridice, să fie codul unic de identificare (CUI).
În funcţie de tipul de persoană, numărul EORI atribuit de autoritatea vamală română va avea următoarea formă:
– pentru persoana juridică cu sediul în România: RO + CUI;
– pentru persoana juridică cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr – de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
– pentru asocieri de persoane cu sediul în România: RO + CUI;
– pentru asocieri de persoane cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
– pentru persoana fizică stabilită în România: RO + cod numeric personal;
– pentru persoana fizică stabilită într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv.

Baza Legală 
           
Baza legală la nivel Comunitar este Regulamentul (CE) nr. 312/2009 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar.

La nivel naţional a fost emis Ordinul vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 1554/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din data de 24 iunie 2009.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.