Concediere pentru necorespundere profesioanală a salariatului cu locul de muncă

Publicat de Florela Blidariu pe

Una dintre speţele pentru care primim frecvent solicitări de consultanţă este legată de concediere pentru necorespundere profesioanala a salariatului . Există foarte multe situaţii în care procesul de recrutare şi selecţie a personalului nu este realizat în mod profesionist sau de persoane calificate şi atunci se generează situaţii în care sunt aleşi oamenii nepotriviţi pentru solicitările postului. Primul pas în repararea acestei situaţii neplăcute este încercarea angajatorului de a aduce salariatul care nu este performant la un nivel de eficacitate optim. Dacă această procedură eşuează intervine concediere pentru necorespundere profesioanala a salariatului cu locul de muncă.

Paşii pe care trebuie să îi urmăm în cazul concedierii unui salariat care nu este corespunzător locului de muncă sunt foarte precişi, pentru a nu apărea deficienţe de procedura, care pot fi exploatate în cazul unei plângeri la tribunal a salariatului împotriva angajatorului.

1. Evaluarea
Evaluarea este cel mai important pas în procesul de concediere pentru necorespundere profesională. Evaluarea trebuie făcută periodic conform elementelor prevăzute în Regulamentul de ordine interioară sau Contractul de muncă colectiv aplicat la nivel de unitate. Angajatorul are obligaţia de a introduce în regulamentul intern, criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor şi de a informa salariatul asupra criteriilor de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului, conform art. 17 alin. 3 din Codul muncii republicat. Aceste criterii trebuie să fie introduse în contractul indiviual de muncă, sau cu acordul salariatului, prin act adiţional la contractul individual de muncă.

2. Propunerea unui loc vacant
Nu uitaţi faptul că dacă dispuneţi concedierea pentru necorespundere profesională, atunci vă revine obligaţia de a-i propune salariatului vizat un alt loc de muncă vacant în unitate, care să fie compatibil cu pregătirea sa profesională, conform prevederilor art. 64 alin.1 din Codul muncii republicat.

Dacă nu dispuneţi de locuri vancate aveţi obligaţia să vă adresaţi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii sale profesionale, conform prevederilor art. 64.

3. Notificare preaviz
Concedierea pentru necorespundere profesională este asimilată concedierilor din motive neimputabile salariatului, motiv pentru care salariatul beneficiază în acest caz de dreptul la preaviz. Durata termenului de preaviz este de 20 de zile lucrătoare. Contractele colective de muncă vor putea prevedea un termen de preaviz mai îndelungat. Salariatul este notificat în scris legat de încetarea contractului individual de muncă pentru necorespundere profesioanala.  Dacă salariatul refuză să semneze notificarea prin care este instiitat de concediere pentru necorespundere profesională cu locul de muncă , acesta va fi trimisă prin intermediul Poştei Române , obligatoriu cu confirmare de primire sau prin curier cu confirmare de primire.

4. Decizia de concediere
Decizia de concediere se emite în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei de concediere conform art. 62 alin.1 din Codul muncii republicat.

Atenţie mare la faptul că decizia de concediere se emite în scris, trebuie motivată în fapt şi în drept şi trebuie să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa judecătorească la care se contestă. În caz contrar, decizia de concediere va fi lovită de nulitate absolută.

Conform prevederilor Legii 62/ 2010 , art. 211, lit. a decizia de concediere în acest caz, poate fi contestată în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de masura dispusă. Conform prevederilor art. 210 din Legea 62/ 2011, instanţa judecătorească competentă este cea în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau locul de muncă reclamantul.

Documentele pe care trebuie să le întocmim atunci când dispunem concedierea pentru necorespundere profesională:

1. Fişa periodică de evaluare
2. Dovada că i-a fost oferit un alt loc de muncă potrivit pregătirii profesionale
3. Adresa de solicitare a locului/locurilor de muncă înaintată agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă/după caz 
4. Răspunsul angajatului/după caz
5. Preavizul, ce nu poate avea o durată mai mică de 20 de zile lucrătoare dacă salariatul/salariaţii nu se află în perioada de probă
6. Decizia de concediere ce are ca temei art. 61 lit. d) din Codul muncii

7. Adeverinţa de vechime.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.