Închirierea bunurilor imobile. Notificare ANAF privind opţiunea de taxare a operaţiunilor prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal

Publicat de Florela Blidariu pe

Temei legal

Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  închirierea unui bun imobil este o operaţiune scutită de taxa conform art. 292, alin. 2,  lit.e: Art. 292  – alineatul 2 –   Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa: e) arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct şi superficia, cu plata, pe o anumită perioadă.

Totuşi, orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operaţiunilor prevăzute la alin. 2, lit. e) şi f), potrivit art.292, alin. 3, în condiţiile stabilite prin normele metodologice.

Astfel norma 57, reglementează aspectele referitoare un bun imobil sau o parte a acestuia şi defineşte un bun imobil ca fiind orice construcție cu structură fixată în sau pe pământ.

Notificare privind opţiunea de taxare

Opțiunea de taxare se notifică organelor fiscale competente prin formularul prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din normele metodologice ale Codului Fiscal. Aceasta se va aplica de la data înscrisă în notificare.

O copie de pe notificare se transmite clientului. Depunerea cu întârziere a notificării nu anulează dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare și nici dreptul de deducere exercitat de beneficiar în condițiile art. 297 – 301 din Codul fiscal.

Dreptul de deducere la beneficiar ia naștere și poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei, și nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisă de vânzător.

În situația în care opțiunea se exercită numai pentru o parte din bunul imobil, această parte din bunul imobil care se intenționează a fi utilizată pentru operațiuni taxabile se comunică în notificarea transmisă organului fiscal.

În cazul persoanei impozabile stabilite în România, neînregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, aceasta trebuie să solicite înregistrarea, dacă optează pentru taxare și să depună și notificarea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice ale Codului Fiscal.

Important de precizat faptul că opțiunea de înregistrare în scopuri de TVA nu ține loc de opțiune de taxare!

Notificare privind anularea opţiunii de taxare

Persoana impozabilă trebuie să notifice organele fiscale competente privind anularea opțiunii de taxare. Acest lucru se poate face prin formularul prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din normele metodologice ale Codului Fiscal.

Aplicarea scutirii de taxă este permisă de la data înscrisă în notificare.

Alte aspecte importante

În situaţia unui control de natură fiscală, organele de inspecție vor permite, în timpul desfășurării controlului, depunerea de notificări pentru taxarea operațiunilor prevăzute la art. 292 alin. 2 , lit. e) din Codul fiscal, dacă persoana impozabilă a aplicat regimul de taxare, dar nu a depus notificare.

 Se poate depune notificarea respectivă, indiferent dacă inspecția fiscală are loc la persoana impozabilă care a realizat operațiunile prevăzute la art. 292 alin. 2 ,lit. e) din Codul fiscal sau la beneficiarul acestor operațiuni.

De reţinut este şi faptul că în urma închirierii unui bun imobil de către o societate comercială în calitate de proprietar către un terţ, acesta devine locator, intrând astfel în categoria unui prestator de servicii. Pentru a respecta prevederile legale, activitatea de închiriere trebuie autorizată la Registrul Comerţului.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.