Principalele aspecte de bază privind inventarierea patrimoniului la data de 31 decembrie 2020

Publicat de Florela Blidariu pe

Se apropie finele anului 2020, ocazie cu care persoanele ce lucrează în domeniul financiar contabil încep să se preocupe de realizarea inventarierii de la data de 31 decembrie 2020. În acest material, parcurgem pe scurt câteva elemente relevante cu privire la aceasta, raportându-ne la prevederile OMFP nr. 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Ce reprezintă inventarierea?

Ca și noțiune, inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii este definită ca fiind ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric la data la care aceasta se efectuează.

➢ Ce scop are inventarierea?

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar.

Când este obligatorie inventarierea?

Entităţile au obligaţia să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute în următoarele situații:

• la începutul activităţii;

• cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor;

• în cazul fuziunii sau încetării activităţii.

Inventarierea este obligatorie și în următoarele situații:

a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de lege;

b) ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;

c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;

d) cu prilejul reorganizării gestiunilor;

e) ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă

majoră;

f) în alte cazuri prevăzute de lege.

Administratorul societății este răspunzător de efectuarea corespunzătoare a inventarierii. În acest sens, el va numi comisia/ comisiile de inventariere printr-o decizie scrisă și va lua toate măsurile pentru buna desfășurare a acesteia.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.