Redirecționarea unui procent din impozit pentru entităţile non-profit/unităţi de cult

Publicat de Florela Blidariu pe

Redirecţionarea unui procent din impozitul datorat statului reprezintă un mecanism prin care orice contribuabil poate ajuta organizaţiile non-profit sau parohiile. Astfel, potrivit legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, orice persoană fizică poate redirecţiona o cotă de până la 3,5% din impozitul pe venit  datorat bugetului de  stat.

Procentul de 3,5% poate fi acordat doar entităților non-profit care sunt înscrise la ANAF în Registrul entităţilor/unităţilor de cult.

Noul model al formularului 230 a fost publicat de curând prin Ordinul ANAF nr.147/2020, care se aplică deja pentru redirecționarea unei părți din impozitul pe veniturile realizate în anul 2019. Guvernul a decis să amâne pentru anul 2020 termenul depunerii acestei declaraţii (cerere) până la data de 25 mai conform OG 6/2020.

Începând cu anul acesta cei care vor alege să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit pot face acest lucru către aceeași entitate pentru doi ani. Acest lucru e posibil prin bifarea căsuței special destinate acestei opțiuni din cadrul formularului 230. La finalul celor doi ani, cererea poate fi reînnoită.

Ce aspecte vizează modificările legislative privind Declaraţia 230 pentru anul 2020?

  •  modificarea procentului din impozitul pe venit utilizat la calculul sumei pentru susţinerea entităţilor non-profit/unităţilor de cult de la  2% la 3.5%
  • posibilitatea virării sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe venit către entităţile non-profit/unităţile de cult care figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art.25 alin.(4^1) din Codul fiscal;
  • exercitarea opţiunii privind susţinerea entităţilor non-profit/unităţilor de cult, prin formularul 230 şi pentru următoarele categorii de venituri:

– venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;

– venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;

– venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Până acum, declaraţia 230 se utiliza doar de persoanele care realizau venituri din salarii şi/sau din pensii.

    •   posibilitatea exercitării opţiunii privind virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani.

Cum depunem formularul 230?

Există patru modalităţi prin care formularul 230 poate fi depus la ANAF:

  • La ghişeul administraţiei financiare;
  • Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, care se depune la oficiul poştal;
  • Prin serviciul online SPV (Spaţiul Privat Virtual);
  • Pe site-ul ANAF, semnat electronic cu certificatul digital calificat.

Contribuabilii personae fizice care realizează alte venituri decât cele menţionate şi pentru care au obligaţia depunerii Declaraţiei unice (cu termen 25 mai 2020) pot directiona în aceleaşi condiţii 3.5% din impozitul anual, exprimându-şi opţiunea în declaraţia unică.

Redirecţionarea cotei din impozitul pe venit de către microintreprinderi  

Potrivit OUG nr. 25/2018, şi microintreprinderile pot face deduceri din impozitul pe care îl datorează statului. Astfel, societăţile care se încadrează la microintreprinderi şi plătesc impozit pe venit pot sponsoriza entităţile non-profit/unităţile de cult înscrise în Registru ANAF al entităţilor non-profit/unităţi cult, redirecţionând un procent de până la 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Sumele care nu sunt scăzute în trimestru respectiv se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.