Verificarea contabilă a conturilor de terţi

Publicat de Florela Blidariu pe

La conturile de trezorerie se verifică distinct disponibilităţile entităţii gestionate în casă sau în bancă, corelate cu împrumuturile primite de entitate prin contul curent şi titlurile de plasament (acţiuni proprii şi străine, obligaţiuni), conturile deschise la bănci, numerarul şi celelalte valori din casierie, acreditivele şi avansurile de trezorerie, viramentele interne şi ajustările pentru deprecierea titlurilor de plasament.

Ca regulă, în verificarea contabilă a conturilor de trezorerie ne aplecăm atenţia asupra modului în care înregistrările făcute de entitate şi soldurile calculate coincid cu datele furnizate de bănci sau de alţi terţi prin extrasele de cont sau prin alte documente justificative. De asemenea, este necesară analiza registrului de casierie, a existenţei numerarului şi a celorlalte valori, concordanţa cu datele din contabilitate, procedurile de plată, înregistrarea contabilă a plăţilor şi corectitudinea mişcărilor de trezorerie.

Doctrina de specialitate arată că trebuie avute în vedere plăţile de importanţă excepţională făcute la sfârşitul exerciţiului şi trebuie revăzute încasările mari de la începutul perioadei următoare, pentru a vedea dacă acestea nu sunt o „contrapartidă” a facilităţilor create pentru a prezenta o situaţie ameliorată a trezoreriei. Mai mult, conturile de trezorerie din balanţa contabilă trebuie verificate în corespondenţă cu existenţa documentelor justificative, conform procedurilor de încasare şi plată aplicabile.

Aspecte importante care trebuie avute în vedere la verificarea conturilor de terţi

În verificarea contabilă a conturilor de terţi urmărim dacă toate datoriile şi creanţele întreprinderii sunt corect evaluate şi sunt clarificate.

De asemenea, se verifică metodele de evidenţă utilizate, atât în contabilitatea financiară, cât şi în contabilitatea de gestiune.

Obiectivele verificării:

  • Furnizorii şi clienţii

-Se fac verificări încrucişate între conturile de terţi şi cele de stocuri;

-Se verifică confirmarea expresă a şoldurilor de către parteneri (schimburi de extrase sau punctaje).

  • Efecte de plată şi efecte de primit

-Se verifică documentele justificative de intrare şi de ieşire;

-Se verifică evaluarea şi reflectarea în contabilitate.

  • Debitori şi creditori

-Se analizează relaţia cumpărări-furnizori şi vânzări-clienţi.

  • Decontări cu salariaţii, asigurări sociale şi protecţie socială

-Se verifică pontajele, statele de salarii, documentele de plată, etc.;

-Se fac verificări încrucişate între declaraţiile fiscale, fişa de plătitor şi datele din balanţă.

  • Decontări cu bugetul statului

-Se fac punctaje cu administraţia financiară.

  • Decontări interne (cele în cadrul grupului şi cele cu asociaţii)

-Se verifică documentele care atestă decontările în cadrul grupului şi cele cu asociaţii;

-Se verifică evaluarea şi reflectarea în contabilitate.

  • Conturile tranzitorii sau de aşteptare (Decontări din operaţiuni în curs de clarificare)

-Se verifică operaţiunile în curs de clarificare şi cauzele care au generat această încadrare;

-Se verifică măsurile dispuse pentru soluţionarea acestor operaţiuni.

  • Conturile de ajustări pentru deprecierea creanţelor (clienţi, asociaţi, debitori)

-Se verifică estimarea valorilor brute şi valorilor nete, verificarea calculelor, analiza provizioanelor.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.